Anonimowi Alkoholicy

Polska grupa AA "Jest Nadzieja" w Kingston upon Hull.

Polskie AA Hull

Informacje:


Mitingi

Nasze spotkania odbywają się raz w tygodniu w zachodniej części miasta. Gwarantujemy atmosferę życzliwości i dobrowolności udziału, a także anonimowość wszystkim uczestnikom. Więcej informacji →


Drzwi otwarte

Idea mitingów otwartych pozwala raz w miesiącu zaprosić do nas osoboy zainteresowane AA, ale nie utożsamiające się z problemem alkoholizmu. Oferujemy wyczerpujące informacje rodzinom osób nadużywających alkoholu, profesjonalistom leczenia uzależnień, duchownym, studentom itp. Więcej informacji →


Ruch AA

W 1935 r. w Akron, Ohio (USA) spotkało się dwóch mężczyzn Bili W. makler giełdowy z Nowego Jorku i dr Bob chirurg z Akron. Obaj byli wówczas uznawani za alkoholików w beznadziejnym stanie; próbowali różnych kuracji, przebywali kil­kakrotnie w szpitalach - bez efektów. Odbyli ze sobą kilka rozmów, mówiąc tylko o swoim piciu, i ze zdziwieniem stwierdzili, że w ten sposób pomagają sobie i że zachowują abstynencję. Wkrótce odkryli także, że mogą, poszukać innych alkoholików i niezależnie czy przynosi to efekt u podopiecznych czy nie - szczera roz­mowa z nimi pozwala im samym zachowywać trzeźwość.

Gdy grono niepijących dzięki odkryciu Billa i Boba powiększyło się do kilkudziesięciu osób postanowili spisać swe przeżycia, by w ten sposób udostępnić je większej liczbie alkoholików. W 1939 r. wydana została podstawowa książka Wspólnoty - "Anonimowi Alkoholicy". Tekst jej w znacznej mierze napisany przez Billa W. ukazywał sposób dzięki, któremu zachowywało trwałą trzeźwość pierwszych 100 uczestników AA. W książce tej przedstawiono również historie osobiste pierwszych zdrowiejących tą metodą alkoholików. Wspólnota Anonimowych Alkoholików rozwijała się szybko, jednakże w miarę roz­woju pojawiało się wiele problemów, takich jak np. członkostwo, zdobywanie i podział pieniędzy, stosunki międzyludzkie, kierowanie grupami, reprezentacja na zewnątrz. Z tych burzliwych, a czasem nawet smutnych doświadczeń, powstało Dwanaście Tradycji AA opublikowane w 1946 roku.

Obecnie AA istnieje w ponad 170 krajach świata. Więcej informacji →
Lokalizacja:


Miting grupy "Jest Nadzieja": Sobota godz. 16.00-18:00
Otwarty w każdą ostatnią sobotę miesiąca

Kingston upon Hull (East Riding of Yorkshire)
Salka przy Unitarian Church
Park Street, HU2 8TA

email:

tel. 07858434219
tel. dla kobiet: 07440430810

- zadzwoń lub napisz, odezwiemy się!